راه‌اندازی دستگاه DLS و Zeta Potential

راه‌اندازی دستگاه DLS و Zeta Potential

ویژگی‌های دستگاه:

– اندازه‌گیری اندازه ذرات دیسپرس شده

– اندازه‌گیری پتانسیل سطحی (زتا پتانسیل)

مشخصات نمونه:

– برای تست DLS پودر باید به صورت کامل دیسپرس شده باشد

– اندازه‌گیری در محدوده غلظتی ۴۰ – ۰/۰۱ درصد حجمی

– محدوده pH: 3-12

کاربرد:

– تعیین اندازه ذرات فلزی، پلیمری و سرامیکی در اندازه‌های کم‌تر از ۱۰ میکرومتر

– تعیین پتانسیل سطحی به منظور رسیدن به شرایط دیسپرس پایدار

ثبت نام پیامکی برای اعضای هیئت علمی در سامانه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

با توجه به تصمیم شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برای سهولت بیشتر اعضای هیئت علمی برای ثبت نام در باشگاه مشتریان، اعضای هیئت علمی از این پس می توانند با ارسال عدد 10 به سامانه پیامکی 2163103500، درخواست خود را برای عضویت ارسال نموده تا کارشناسان ما ایشان را در شبکه ثبت نام کنند.