طرح تخفیف جدید شبکه راهبردی

آزمایشگاه مرجع مرکزی به اطلاع میرساند طرح جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ویژه دانشجویان دکتری و پسا دکتری سراسر کشور ( 20 میلیون اعتبار با درصد استفاده 40 درصدی) فعال شده است.

🎙مهلت استفاده این طرح تا پایان آذر ماه می باشد.

🎙برای فعالسازی این طرح به کارتابل خود در LABSNET.IR مراجعه فرمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.