اندازه‌گیری کشش سطحی/ زاویه تماس

IFT

دستگاه اندازه گیری کشش سطحیزاویه تماس (Contact Angle/IFT)

 توانایی ها

  • اندازه­‌گیری کشش سطحی در حالت مایع- مایع و مایع- هوا با مدل استاتیک برای اعداد بزرگتر از 3 میلی نیوتون بر متر
  • قابلیت اندازه­‌گیری زاویه­‌ی تماس بین 20 تا 180 درجه به صورت اتوماتیک و از 10 تا 20 به صورت دستی

شرکت سازنده و مدل دستگاه

  •  دستگاه ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس و مدلCA-ES20 می­‌باشد.

خروجی دستگاه

  • در حالت کشش سطحی تصاویری از قطره به همراه گزارش عدد می­‌باشد.
  • در حالت اندازه­‌گیری زاویه تماس نیز خروجی به صورت تصویر و گزارش عدد است.
مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری

 


هزینه ها

 

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:  350000 ریال (دانشجویان علم وصنعت)

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:  500000 ریال(آزاد)

نکات مهم

برای اندازه گیری کشش سطحی:

  • چگالی ماده مورد حتما باید گزارش شود.
  • در صورتی که ماده سمی، سرطان زا، و یا خورنده باشد حتما باید اطلاع داده شود.
  • در صورتی که ماده باعث ایجاد حساسیت و تحریک در پوست، چشم و یا دستگاه تنفسی می شود، حتما باید اطلاع داده شود.

برای اندازه‌­گیری زاویه تماس:

  • نمونه باید به صورت بالک باشد.
  • نمونه باید دارای سطح صاف باشد.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.