تماس با ما

تماس با ما

نشانی: تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت ایران - آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سالن شماره 1: جنب تریای برادران - روبروی واحد مجازی دانشگاه 

سالن شماره 2: ساختمان جدید عمران - طبقه منفی 2

 

کدپستی: 16846-13114

تلفن پذیرش : 73227380-021

تلفن مدیریت: 73227381-021

تلفکس: 77240085-021

پست الکترونیکی:  info_ref_lab iust.ac.ir

 

تلفن آزمایشگاه‌های آنالیزی

Contacts

کامنت‌ها بسته شده‌اند.