سامانه بهره بردای يکپارچه از تجهيزات (بيت)

نحوه ثبت‌نام و  پرداخت هزینه آزمون

 

دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت

 

1- دریافت فرم اعلام وصول از آزمایشگاه

2- تایید فرم توسط استاد راهنما

3- تحویل فرم به آزمایشگاه

 

مراجعین خارج از دانشگاه

 

1- ثبت نام در سامانه bit.iust.ac.ir

2- ورود به سامانه

3- انتخاب آزمایشگاه مرجع مرکزی از قسمت آزمایشگاه‌ها

4- انتخاب دستگاه مورد نظر

5- انتخاب متقاضی سرویس

6- انتخاب درخواست صدور صورت حساب

7- تماس با آزمایشگاه برای صدور فاکتور

 

  • بعد از صدور فاکتور از طرف آزمایشگاه در سامانه، می‌توانید از قسمت داشبورد و انتخاب فاکتورهای من، از طریق درگاه بانک ملی هزینه آزمایش را پرداخت نمایید.

 

توجه:

1- نتایج تنها با ارائه "رسید مشتری"، به متقاضی تحویل داده خواهد شد ( در صورتی که مشتری تمایل به دریافت نتایج از طریق ایمیل را داشته باشد، باید در فرم رسید آن را قید کرده، امضا نماید و رسید را از طریق ایمیل به آزمایشگاه ارسال نماید).

2- پس از انجام آزمون نتایج و نمونه‌ها حداکثر به مدت یک ماه، در آزمایشگاه نگه‌داری می‌شود.

3- در صورت درخواست بررسی مجدد نتایج آزمایش، حداکثر تا دوهفته، پس از دریافت نتایج، درخواست خود را با تکمیل کردن فرم شکایت مشتری به آزمایشگاه ارائه دهید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.