XRD

D8_ADVANCE-ECO_7.16.13_highres

پراش پرتوی ایکس (XRD)

  توانایی‌­ها

 • تعیین فازهای کریستالی مواد
 • تعیین اندازه سلول واحد و کریستالیت مواد
 • تعیین کیفی فازهای تشکیل‌­دهنده مواد و ترکیبات
 • تعیین مشخصات ساختاري شامل پارامتر شبكه، اندازه و شكل دانه، كرنش و تنش
 • تعیین ترکیب فيلم­­‌هاي نازك به روش GIXRD
 • انجام آنالیز فازی در زوایای کوچک از 0/65 درجه (low angle)

نام دستگاه به لاتین X-Ray Diffraction

 • مدل دستگاه پراش پرتوی ایکس: شرکت Bruker آلمان مدل D8 advance

نتایج آزمون به صورت فایل­  شامل txt  وPDF طیف خروجی دستگاه است.

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین 2 تا 10 روز کاری


هزینه ها

 

 • آنالیز نرمال XRD تا 20 دقیقه: 500،000 ریال (دانشجویان علم وصنعت)
 • آنالیز نرمال XRD تا 20 دقیقه: 750،000 ریال(آزاد)
 • آنالیز low angle XRD تا 20 دقیقه: 500،000 ریال (دانشجویان علم وصنعت)
 • آنالیز low angle XRD تا 20 دقیقه: 750،000 ریال(آزاد)
 • آنالیز GIXRD تا 20 دقیقه: 850،000 ریال (دانشجویان علم وصنعت)
 • آنالیز GIXRD تا 20 دقیقه: 850،000 ریال(آزاد)
 • آماده سازی نمونه: 200،000 ریال

هزینه خدمات و تحلیل برای هر نمونه 

هزینه تحلیل نتایج : 500،000 ریال 

نکات مهم

برای انجام آنالیز رعایت نکات زیر ضروری است:
۱- همه‌ی مواد جامد پودری (ذرات ریز و همگن) و بالک (بزرگترین 1/5*1/5*1/8 سانتی متر با حداقل یک سطح صاف)

4-به صورت پیش فرض در صورتی که مشتری بازه، Step و Time/Step را ذکر نکند بازه­ی 20 تا 90 درجه،0/04 =Step و زمان 0/5 ثانیه برای هر Step در نظر گرفته می­‌شود. در صورتی پارامترها طوری تعیین شوند که زمان تست بیش از 20 دقیقه باشد، هزینه­‌ی اضافی از مشتری اخذ خواهد شد.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.