آنالیز کشش/ فشار/ خستگی

کشش فشار خستگی

آزمون­های خواص مکانیکی (کشش فشار- خستگی)

 

توانایی ها

 بررسی رفتار مواد تحت کشش، فشار و بارگذاری سیکلی جهت تعیین مشخصاتی همانند تنش تسلیم، استحکام نهایی، درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع

امکان انجام آزمون برای انواع آلیاژهای آهنی و غیرآهنی - قطعات پلیمری – سرامیک­‌های مهندسی- نانو متریال ها- کامپوزیت‌ها- آسفالت و بتن – نمونه ­های پزشکی و ارتوپدی – میلگرد­های  و مقاطع ساختمانی – انواع پیچ و اتصالات – قطعات چوبی و پایه سلولز

تعیین عمر خستگی، حد خستگی و رفتار ماده تحت بارگذاری سیکلی

 

نام دستگاه به لاتین Universal Mechanical testing

  • مدل دستگاه: SANTAM SAF-50

 

نتایج آزمون به صورت یک فایل اکسل با داده های نیرو – جابجایی به صورت شیت های جداگانه گزارش می شود.

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین 3 تا ۵ روز کاری برای کشش –فشار

بین 5 تا 7 روز کاری برای خستگی


هزینه ها

 

 کشش – فشار:

هزینه تست ازای هر نمونه:  45۰,۰۰۰ ریال (دانشجویان علم وصنعت)

هزینه تست ازای هر نمونه: 5۰۰,۰۰۰ ریال(دانشجویان سایر دانشگاه ها)

هزینه تست ازای هر نمونه:  ۶۰۰,۰۰۰ ریال(آزاد)

 

خستگی:

هزینه تست به ازای هر ساعت: 7۰۰,۰۰۰ ریال (دانشجویان علم وصنعت)

هزینه تست به ازای هر ساعت: ۱,0۰۰,۰۰۰ ریال (آزاد)


هزینه خدمات و تحلیل برای هر نمونه: 

 

  • هزینه آماده سازی به هزینه تست اضافه می‌شود.

نکات مهم

 

برای انجام آنالیز رعایت نکات زیر ضروری است:
۱- نمونه سازی تست کشش  باید بر اساس استانداردASTM  E8M صورت گیرد.
۲- نمونه سازی تست کشش باید بر اساس استانداردASTM  E9 صورت گیرد.
۳-  حداکثر ظرفیت دستگاه 4/5 تن می باشد.
۴- آزمون خستگی در حالت های جابجایی کنترل، کرنش کنترل، تنش کنترل و نیروکنترل انجام خواهد شد.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.