بازدید رییس وزارت علوم و هیئت همراه از آزمایشگاه مرجع مرکزی

DSC_3809
DSC_3814
DSC_3820
DSC_3825
DSC_3827
DSC_3830
DSC_3835
DSC_3838
DSC_3842

کامنت‌ها بسته شده‌اند.