سختی سنجی

سختی سنجی

آزمون سختی سنجی

 

توانایی ها

اندازه گیری سختی قطعات و نمونه های فلزی

 

نام دستگاه به لاتین Hardness Testing

  • مدل دستگاه: Koopa UV-1

نتایج آزمون به صورت یک فایل اکسل با داده های سختی به صورت شیت های جداگانه گزارش می شود.

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین 3 تا ۵ روز کاری


هزینه ها

 

هزینه تست ازای هر سه سختی روی هر نمونه:  20۰,۰۰۰ ریال (دانشجویان علم وصنعت)

هزینه تست ازای هر سه سختی روی هر نمونه:  2۰۰,۰۰۰ ریال(آزاد)


هزینه خدمات و تحلیل برای هر نمونه: 

 

هزینه آماده سازی به هزینه تست اضافه می‌شود.

نکات مهم

برای انجام آنالیز رعایت نکات زیر ضروری است:

سطح نمونه باید داری صافی سطحی مناسب باشد.

برای هر مقیاس سختی در محدوده معتبر بودن آن مقیاس گزارش می شود.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.