TPR

BET

آنالیز احیا برنامه ریزی شده دمایی (TPR)

 

 توانایی ها

بررسی احیاء‌پذیری نمونه‌ها - تعین دمای مناسب احیاء (این آزمون غالباً برای کاتالیست‌های هتروژن کاربرد دارد)

 

نام آزمون به لاتین Temperature Programmed Reduction

  • مدل دستگاه اندازه گیری سطح ویژه مواد: نانوسورد92

نتایج آزمون به صورت یک فایل اکسل حاوی پیک‌­های احیا به همراه سطح زیر پیک‌­ها و میزان هیدروژن مصرفی برای هر پیک گزارش می­‌شود.

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین 5 تا 10 روز کاری


هزینه ها

 

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه دانشجویان علم و صنعت:  1,6۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه دانشجویان غیر علم و صنعت:  1,8۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه آزاد: 2,0۰۰,۰۰۰ ریال


هزینه خدمات و تحلیل برای هر نمونه 

هزینه آماده سازی به هزینه تست اضافه می‌شود.

نکات مهم

 

برای انجام آنالیز رعایت نکات زیر ضروری است:

۱- پودرهای ریزتر از مش 60-100 قابل آزمایش نیست.

2-در صورت عدم گزارش دما و زمان گاززدایی، دمای 300 درجه سانتی گراد و زمان 90 دقیقه منظور خواهد شد.

3- حداکثر دمای گاززدایی 450 درجه سانتی‌گراد

4- نمونه ها باید کلسینه شده باشند.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.