TPD

BET

آنالیز دفع شیمیایی برنامه ریزی شده دمایی (TPD)

 

 توانایی ها

بررسی دفع شیمیایی از روی مواد، اندازه‌گیری دفع مولکول‌های آمونیاک جذب‌شده از سطح نمونه (این آزمون غالباً برای کاتالیست‌های هتروژن کاربرد دارد)

 

نام آزمون به لاتین Temperature Programmed Desorption

  • مدل دستگاه اندازه گیری سطح ویژه مواد: نانوسورد92
  • شرکت توسعه حسگرسازان آسیا، ایران

نتایج آزمون به صورت یک فایل اکسل حاوی پیک­‌های دفع به همراه سطح زیر پیک­‌ها و میزان آمونیاک دفع شده برای هر پیک گزارش می­‌شود.

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین 5 تا 10 روز کاری


هزینه ها

 

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه دانشجویان علم و صنعت:  2,1۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه دانشجویان غیر علم و صنعت:  2,5۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه آزاد: 2,8۰۰,۰۰۰ ریال


هزینه خدمات و تحلیل برای هر نمونه

هزینه آماده سازی به هزینه تست اضافه می‌شود.

نکات مهم

 

برای انجام آنالیز رعایت نکات زیر ضروری است:

۱- پودرهای ریزتر از مش 60-100 قابل آزمایش نیست.

2-در صورت عدم گزارش دما و زمان گاززدایی، دمای 300 درجه سانتی گراد و زمان 90 دقیقه منظور خواهد شد.

3- حداکثر دمای گاززدایی 450 درجه سانتی‌گراد

4-نمونه ها باید کلسینه شده باشند.

5-دفع شیمیایی با گاز آمونیاک انجام می‌شود.

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.