آنالیزهای الکتروشیمی (خوردگی/ تست باتری)

پتانسیومتر

پتانسیواستات و گالوانواستات

توانایی ها

این دستگاه قابلیت انجام تمامی آزمون­های الکتروشیمی و خوردگی از جمله پلاریزاسیون و امپدانس الکترو شیمیایی را دارد. برای انجام آنالیزها با این دستگاه از دو سل استفاده می­‌شود:

  • سل مخصوص آزمون­های الکتروشیمی با چهار ورودی
  • Flat cell برای انجام آزمون­های خوردگی روی نمونه­‌های بالک

خروجی این دستگاه بصورت نمودار بوده و تمامی نقاط آن نمودار در فایل اکسل ذخیره می­شود. در شکل زیر لیست روش­های ولتامتری، امپدانس و خوردگی که با این دستگاه امکان اندازه‌­گیری آن­ها وجود دارد را مشاهده می­‌کنید.

 

لیست روش­‌های قابل انجام با دستگاه VersaSTAT4

Untitled

مدل دستگاه:

دستگاه VersaSTAT4 ساخت شرکت Princeton Applied Research امریکا

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

 

بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری


هزینه ها

 

آنالیز خوردگی (پلاریزاسیون):

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:  700000 ریال (دانشجویان علم وصنعت)

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:  1000000 ریال(آزاد)

آنالیز امپدانس الکتروشیمیایی:

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:  350000 ریال (دانشجویان علم وصنعت)

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:  500000 ریال(آزاد)

سایر آنالیزهای الکتروشیمیایی:

هزینه آنالیز به ازای هر ساعت:  350000 ریال (دانشجویان علم وصنعت)

هزینه آنالیز به ازای هر ساعت:  500000 ریال(آزاد)


 هزینه خدمات و تحلیل برای هر نمونه:

هزینه ها به هزینه آنالیز اضافه می‌شود.

نکات مهم

آماده سازی نمونه‌­ها

  • نمونه­‌های مورد استفاده برای تست الکتروشیمیایی باید به صورت بالک یا مواد پوشش داده شده روی یک بستر رسانا باشند و یا در مورد بسترهای نارسانا، مواد پوشش داده شده (که هادی جریان الکتریکی هستند) کل بستر نارسانا را پوشش داده باشد.
  • نمونه­‌های مورد استفاده برای تست امپدانس الکتروشیمیایی نباید ابعادی کمتر از  1*1 cm2 داشته باشند.
  • آماده سازی الکترود برای نمونه‌­های پوشش داده شده روی بستر باید مطابق شکل زیر باشد.
Capture
  • قسمت بالا در شکل مربوط به محل اتصال گیره الکترود و قسمت پایین مربوط به سطح ماده برای انجام تست است.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.