طرح تخفیف جدید شبکه راهبردی

آزمایشگاه مرجع مرکزی به اطلاع میرساند طرح جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ویژه دانشجویان دکتری و پسا دکتری سراسر کشور ( 20 میلیون اعتبار با درصد استفاده 40 درصدی)…

ادامه